ZomerSchool

Service Gilde Roermond is voornemens om ieder jaar in de maand juli, een ZomerSchool te organiseren. Senioren die dan niet met vakantie zijn, kunnen een keuze maken uit interessante activiteiten over uiteenlopende thema’s. Voor dit jaar, 2024 staat er in de maand juli een pilot geprogrammeerd.

De gedachte achter de ZomerSchool is dat het activiteitenaanbod  voor ouderen in de maanden juli en augustus vrijwel tot nul is gereduceerd waardoor de vereenzaming toeneemt. Daar komt bij dat veel ouderen hun kinderen en kleinkinderen in deze periode minder zien, omdat het kroost met vakantie is. Door hen onder te dompelen in kunst, cultuur en educatie kan deze doelgroep de zomerweken op een prettige manier doorkomen, waarbij ontspanning en ontmoeting hand in hand gaan met kennisverrijking en waarbij tegelijkertijd ideeën worden aangereikt voor leven en beleven in de eigen omgeving.  De onderlinge ontmoeting speelt daarbij een belangrijke rol. De bijeenkomsten nemen niet alleen de eenzaamheid weg, sommige deelnemers zien de vakantie ook als een periode waarin ze meer tijd hebben voor zichzelf. Dit door het aanbieden van interessante workshop en lezingen rond geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst & cultuur, natuur & milieu en religie in historisch en cultureel verband. 

De werkgroep stelt jaarlijks een afwisselend aanbod samen waarbij de samenwerking met culturele instanties uit Roermond een belangrijke voorwaarde is. Inmiddels is al duidelijk dat veel instellingen enthousiast gereageerd hebben toen ze gevraagd werden om aan de ZomerSchool hun medewerking te verlenen.

We starten de ZomerSchool met een gratis lezing die voor iedereen toegankelijk is. De pilot van de Zomerschool sluiten we in stijl af met een feestelijke Slotavond. Alle deelnemers, docenten, sprekers en meewerkende zijn dan van harte welkom.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Werkgroep ZomerSchool Service Gilde Roermond 2024

Andere activiteiten

Leer Mij Roermond kennen

Meer mensen bewust maken van de veelomvattende geschiedenis en ontwikkeling van de stad Roermond is het doel van deze, in alle opzichten, bijzondere cursus.

lees verder

SamenSpraak

In het taal- en integratieproject worden vrijwilligers een-op-een aan anderstaligen gekoppeld om samen Nederlands te spreken.

lees verder

Coach4you

Gedreven en vakkundige coaches helpen kwetsbare kinderen succesvol door de brugklas.

lees verder

Stadswandelingen

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale historie, zetten deze in perspectief en maken verbindingen met de ‘geschiedenis’.

lees verder

Natuurwandelingen

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een prachtige wandeling in het buitengebied van Roermond met ervaren gidsen die onder alle omstandigheden doorgaat.

lees verder

ComputerCafé

Senioren die vragen hebben over het gebruik van hun laptop, desktop, tablet of smartphone, kunnen deze stellen aan deskundige Gildevrijwilligers.

lees verder

SamenBuiten

Dit project beoogt minder geïntegreerde anderstaligen kennis te laten nemen van de natuur en cultuur in hun stad en omgeving.

lees verder

BijenProject

Service Gilde Roermond beoogt met dit bijzondere project de leefomgeving van bijen sterk te verbeteren.

lees verder

TaalCafé

Het TaalCafé is een ontmoetingsplaats waar anderstaligen en zwakgeletterden in een ongedwongen sfeer Nederlands met elkaar praten.

lees verder

VertelProject

Indië-veteranen verklaren aan leerlingen van groep 8 het hoe en waarom van het Nationaal-Indië-monument 1945-1962 dat in Roermond staat.

lees verder