Word jij onze nieuwe coach?

3 augustus 2022

Niet voor ieder kind verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs even gemakkelijk. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het ene schooltype naar het andere kunnen worden begeleid door een coach van het project Coach4you van Service Gilde Roermond. Dit project heeft tot doel kinderen te helpen hun plaats te vinden op de nieuwe grote school voor voortgezet onderwijs en daardoor vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

Coach4you werkt met onbetaalde vertrouwenspersonen (coaches) die de leerling begeleiden. Ze helpen, motiveren, stimuleren zelfstandig te werken en bieden een luisterend oor. De resultaten zijn goed: kinderen en ouders zijn tevreden over de steun die zij krijgen. Kinderen ronden veelal met succes de brugklas af en vergroten hun kansen in het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 meldt, meestal in samenwerking met de IB-er de leerling aan bij Coach4you Roermond.

Interesse? Wilt u zich opgeven als coach?

U kunt contact opnemen met de projectcoördinator. Deze kan het beste aangeven wat de mogelijkheden zijn. De intakegesprekken vinden meestal plaats tussen januari en april. Nieuwe koppels starten aan het einde van groep 8 (mei t/m juli) en lopen maximaal door tot het einde van het eerste leerjaar of zolang de leerling dit nodig heeft.

Irene Snoeijs tel: 06 55 87 23 96 | e-mail: coach4youroermond@gmail.com