Word jij onze penningmeester?

3 augustus 2022
Penningmeester bij het Service Gilde Roermond? Wie durft?
 
Het bestuur van de Stichting Service Gilde Roermond zoekt een enthousiaste penningmeester die ook die zitting neemt in het bestuur. Het bestuur vergadert in zo'n acht keer per jaar en je onkosten worden vergoed.
Bij het Service Gilde Roermond zetten zo’n 100 Gildevrijwilligers zich belangeloos in voor anderen, met kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht. Service Gilde Roermond is financieel gezond en aangesloten bij Gilde Nederland. 
 
Functieprofiel
De penningmeester past op de centen. 
Hij/zij vertaalt beleid in geld. Voorop staat dat de penningmeester plezier in het omgaan met cijfers heeft en zich verbonden voelt met de organisatie. 
De penningmeester heeft een viertal taken: 
 1. het financiële beheer voeren:  
  • het doen van de boekhouding  
  • opstellen van een financieel jaarverslag  
  • afhandelen van de financiële zaken 
 2. jaarlijks opstellen van de begroting  
 3. bewaken van de begroting 
 4. zorgdragen voor onkostenvergoedingen 
 
De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden / vrijwilligers. Als er financiën voorhanden zijn  kunnen bepaalde taken worden uitbesteed, bijvoorbeeld het opstellen van het financieel jaarverslag. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk. 
 
Financiële beheer
Eén van de taken van het bestuur is het financieel beheren van de organisatie. Namens het bestuur wordt deze taak uitgevoerd door de penningmeester. Deze beheert de financiën en bereidt de verantwoording voor. Een goede verantwoording kan alleen opgesteld worden als een financiële administratie aanwezig is, waarin alle financiële mutaties van het verenigingsjaar worden geregistreerd en waaruit aan het eind van het boekjaar het jaarverslag kan worden afgeleid. Er is juridisch vastgelegd dat er een behoorlijke boekhouding moet worden bijgehouden. Een balans en een staat van baten en lasten opstellen is verplicht, alsmede een toelichting op beide stukken (jaarrekening).
 
Bewaken van de begroting 
De penningmeester waakt ervoor dat de begroting niet wordt overschreden. 
Hiervoor is met name nodig: 
 • een goed financieel beheer  
 • een realistische begroting 
 • een regelmatige analyse van kosten
 
Belangstelling of meer informatie?
- neem contact op Hans Ursem, voorzitter, 06 54 31 53 96
- email kan naar: secretariaat@servicegilderoermond.nl
 

Bekijk hier meer informatie