Coach4you

Bij de overstap van de basisschool groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn er leerlingen die risico lopen op vroegtijdige schooluitval of die onder het niveau presteren. Om die uitval te voorkomen kan de leerkracht van groep 8 deze leerling en de ouders aanmelden om deel te nemen aan het project Coach4You.

Een leerling wordt gekoppeld aan een coach die hem/haar begeleidt bij de overstap naar het voorgezet onderwijs. De coach,  een vertrouwenspersonen met de levenservaring, is een goed opgeleide vrijwilliger die affiniteit heeft met deze doelgroep. De coach helpt de leerling bij het aanbrengen van structuur en helpt de leerling bij het vinden van een goede leermethode. 

Naast de aandacht voor de leerling besteedt Coach4You aandacht aan de ouders, want de schoolcarriëre van hun kind is ook mede hun verantwoordelijkheid. Ook zal de coach allerlei zaken die op school spelen met de leerling en de ouders bespreken en hen begeleiden naar ouderavonden, zodat ook de ouders vertrouwd raken met de school. De coach zal in overleg met ouders en leerling een voor de leerling passende vrijetijdsbesteding zoeken. Tevens besteedt de coach aandacht aan het creëren van een goede plek waar de leerling rustig zijn huiswerk kan maken.

De ouders en de leerling moeten gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het project. De samenwerking tussen coach, leerling en ouders wordt vastgelegd in een contract. Zowel de ouders als leerling worden dan gedurende de laatste periode van groep 8 tot de kerstvakantie van het tweede jaar van het voorgezet onderwijs begeleid.

Klik hier voor de digitale 3-luik folder

Ga JIJ die uitdaging aan?

Coach4you Roermond is altijd op zoek naar mensen die bereid zijn circa twee uur per week beschikbaar te stellen om coach te zijn. Neem voor meer informatie contact op met de projectcoördinator van Coach4you:

Mevrouw Habiba van Helden

M: 06 12 67 74 36
email: coach4youroermond@gmail.com

Andere projecten

ZomerSchool 2024

Senioren die niet met vakantie gaan kunnen een keuze maken uit interessante activiteiten over uiteenlopende thema’s die de ZomerSchool 2024 te bieden heeft.

lees verder

Stadswandelingen

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale historie, zetten deze in perspectief en maken verbindingen met de ‘geschiedenis’.

lees verder

Natuurwandelingen

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een prachtige wandeling in het buitengebied van Roermond met ervaren gidsen die onder alle omstandigheden doorgaat.

lees verder

Leer Mij Roermond kennen

Meer mensen bewust maken van de veelomvattende geschiedenis en ontwikkeling van de stad Roermond is het doel van deze, in alle opzichten, bijzondere cursus.

lees verder

SamenSpraak

In het taal- en integratieproject worden vrijwilligers een-op-een aan anderstaligen gekoppeld om samen Nederlands te spreken.

lees verder

BijenProject

Service Gilde Roermond beoogt met dit bijzondere project de leefomgeving van bijen sterk te verbeteren.

lees verder

ComputerCafé

Senioren die vragen hebben over het gebruik van hun laptop, desktop, tablet of smartphone, kunnen deze stellen aan deskundige Gildevrijwilligers.

lees verder

SamenBuiten

Dit project beoogt minder geïntegreerde anderstaligen kennis te laten nemen van de natuur en cultuur in hun stad en omgeving.

lees verder

TaalCafé

Het TaalCafé is een ontmoetingsplaats waar anderstaligen en zwakgeletterden in een ongedwongen sfeer Nederlands met elkaar praten.

lees verder

VertelProject

Indië-veteranen verklaren aan leerlingen van groep 8 het hoe en waarom van het Nationaal-Indië-monument 1945-1962 dat in Roermond staat.

lees verder