TaalCafé

Service Gilde Roermond en De Bibliotheek Bibliorura organiseren wekelijks op twee locaties een TaalCafé. 

Nederlands leren spreken door te doén, dat is het idee achter het Taalcafé. Vind je het soms nog moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om samen met anderen te spreken? 
Want een taal leer je pas echt goed als je veel oefent. In het Taalcafé kun je met mensen praten die nog niet zo lang 
Nederlands spreken én met mensen die het al van kinds af aan spreken. In kleine groepjes en een vrijwilliger, wordt er gepraat over allerlei onderwerpen. Soms wordt er gezamenlijk een thema behandeld, houdt iemand een spreekbeurt of wordt er een spel gedaan, maar vaak worden er gewoon gesprekken gevoerd. Het TaalCafé biedt anderstaligen veel sociale contacten en het is ook leuk voor taalcoaches en anderstaligen om het ‘samen’ te doen. Iedereen kan zo naar binnen, zonder aanmelding.

Coördinator:
Rianne Tonnaer
T 06 53 86 24 41

E riannetonnaer@live.nl

Klik hier voor de digitale 3-luik folder

De eerste bijeenkomst van het TaalCafé

was op donderdag 8 december 2016 in de Bibliotheek van Roermond en werd door 32 personen bezocht. Hiervan waren 11 taalcoaches met hun taalmaatjes, zodat 21 anderstaligen zelf de weg naar het TaalCafé hadden gevonden. Een mooi resultaat waaruit blijkt dat het TaalCafé kennelijk in een behoefte voorziet.

Nicole Slowikowski verwelkomde iedereen namens de Bibliotheek en vertelde over de mogelijkheden die de Bieb voor anderstaligen kan betekenen. Paul Monod de Froideville van Service Gilde Roermond vertelde in het kort wat over de opzet van het TaalCafé: een ontmoetingsplaats voor anderstaligen en zwakgeletterden om samen in een ongedwongen sfeer Nederlands met elkaar te praten. Het is aan de bezoekers om verder aan te geven, wat zij van het TaalCafé verwachten, zodat daar in de toekomst rekening mee gehouden kan worden. Vervolgens werd er in groepjes levendig in het Nederlands gesproken. Fouten zijn niet erg en de taalcoaches die zich over de verschillende groepjes hadden verdeeld, verbeterden waar nodig. Om half twaalf namen de eerste mensen afscheid en om twaalf uur sloot dit eerste TaalCafé.

Andere projecten

ZomerSchool 2024

Senioren die niet met vakantie gaan kunnen een keuze maken uit interessante activiteiten over uiteenlopende thema’s die de ZomerSchool 2024 te bieden heeft.

lees verder

Stadswandelingen

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale historie, zetten deze in perspectief en maken verbindingen met de ‘geschiedenis’.

lees verder

Natuurwandelingen

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een prachtige wandeling in het buitengebied van Roermond met ervaren gidsen die onder alle omstandigheden doorgaat.

lees verder

Leer Mij Roermond kennen

Meer mensen bewust maken van de veelomvattende geschiedenis en ontwikkeling van de stad Roermond is het doel van deze, in alle opzichten, bijzondere cursus.

lees verder

SamenSpraak

In het taal- en integratieproject worden vrijwilligers een-op-een aan anderstaligen gekoppeld om samen Nederlands te spreken.

lees verder

Coach4you

Gedreven en vakkundige coaches helpen kwetsbare kinderen succesvol door de brugklas.

lees verder

BijenProject

Service Gilde Roermond beoogt met dit bijzondere project de leefomgeving van bijen sterk te verbeteren.

lees verder

ComputerCafé

Senioren die vragen hebben over het gebruik van hun laptop, desktop, tablet of smartphone, kunnen deze stellen aan deskundige Gildevrijwilligers.

lees verder

SamenBuiten

Dit project beoogt minder geïntegreerde anderstaligen kennis te laten nemen van de natuur en cultuur in hun stad en omgeving.

lees verder

VertelProject

Indië-veteranen verklaren aan leerlingen van groep 8 het hoe en waarom van het Nationaal-Indië-monument 1945-1962 dat in Roermond staat.

lees verder