VertelProject

Duizenden veteranen, nabestaanden, familie en vrienden bezoeken jaarlijks het Nationaal Herdenkingspark in Roermond om hun kameraden te her- en gedenken bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties. Met name op de eerste zaterdag in september tijdens de jaarlijkse herdenking. Door Indië-veteranen wordt dit stukje Nederlandse geschiedenis aan leerlingen van groep 8 uit het basisonderwijs toegelicht, zonder sterke krijgsverhalen of politieke achtergronden. Er wordt uitgelegd hoe en waarom tussen 1945 tot 1962 ruim 6.200 Nederlandse soldaten in een van de overzeese gebiedsdelen het leven lieten en ver van huis begraven zijn op de Erevelden in Indonesië.

Bekijk de digitale 3-luik folder

Bekijk de website van het Nationaal Indië-monument 1945-1962

Andere projecten

ZomerSchool 2024

Senioren die niet met vakantie gaan kunnen een keuze maken uit interessante activiteiten over uiteenlopende thema’s die de ZomerSchool 2024 te bieden heeft.

lees verder

Stadswandelingen

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale historie, zetten deze in perspectief en maken verbindingen met de ‘geschiedenis’.

lees verder

Natuurwandelingen

Iedere laatste vrijdag van de maand is er een prachtige wandeling in het buitengebied van Roermond met ervaren gidsen die onder alle omstandigheden doorgaat.

lees verder

Leer Mij Roermond kennen

Meer mensen bewust maken van de veelomvattende geschiedenis en ontwikkeling van de stad Roermond is het doel van deze, in alle opzichten, bijzondere cursus.

lees verder

SamenSpraak

In het taal- en integratieproject worden vrijwilligers een-op-een aan anderstaligen gekoppeld om samen Nederlands te spreken.

lees verder

Coach4you

Gedreven en vakkundige coaches helpen kwetsbare kinderen succesvol door de brugklas.

lees verder

BijenProject

Service Gilde Roermond beoogt met dit bijzondere project de leefomgeving van bijen sterk te verbeteren.

lees verder

ComputerCafé

Senioren die vragen hebben over het gebruik van hun laptop, desktop, tablet of smartphone, kunnen deze stellen aan deskundige Gildevrijwilligers.

lees verder

SamenBuiten

Dit project beoogt minder geïntegreerde anderstaligen kennis te laten nemen van de natuur en cultuur in hun stad en omgeving.

lees verder

TaalCafé

Het TaalCafé is een ontmoetingsplaats waar anderstaligen en zwakgeletterden in een ongedwongen sfeer Nederlands met elkaar praten.

lees verder