Stadswandelingen op de eerste donderdag van de maand

Euver Zjwamer Waegskes III

Donderdag 03 november: 13.30 uur 
OF 
Zondag 05 november: 10.30 uur

Voorkeurdatum doorgeven via een mailtje naar: petervc@home

Start en eindpunt: Opzij van Markt 1 | 6071 JD Swalmen

Een wandeling in Swalmen met zowel historische- als natuuraspecten.
We komen onder meer langs een oude pachtboerderij van de Karthuizers uit Roermond en langs een dankkruis van na WO II. We lopen ook door een gebied wat is genoemd naar een nu drooggevallen en verploegde beek, de Veltenbeeck, voor het eerst genoemd in 1395 en nog water bevattend als poel in 1774. We lopen óók over paden die al meer dan 600 jaar belopen worden. (denk aan wandelschoenen en een broek die nattigheid van hoog gras kan hebben) Ook komen we over de Meestersweg, waarvan de naam niets te maken heeft met de onderwijzers van de oorspronkelijke jongensschool.