Privacyverklaring

 

Stichting Service Gilde Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Service Gilde Roermond

Postadres:
Munsterstraat 61
6041 GA Roermond
Mobiel: 0612745983
Email: secretaris@servicegilderoermond.nl

Ursem J.P.S.M. is de Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar via: secretaris@servicegilderoermond.nl

Stichting Service Gilde Roermond is een ideële organisatie zonder commerciële doelstellingen. Dit geldt voor alle activiteiten. Zo ook met betrekking tot haar omgang met privacy. Service Gilde Roermond vraagt persoonsgegevens van gasten die gebruik willen maken van de diensten die Service Gilde Roermond aanbiedt. In alle gevallen worden de diensten uitgevoerd door vrijwilligers van Service Gilde Roermond. Dat is altijd op basis van persoonlijk contact tussen de gasten en de vrijwilligers. Er zijn drie soorten diensten die Service Gilde Roermond aanbiedt, stadswandelingen,  SamenSpraak taalondersteuning en de cursus ‘Leer mij Roermond kennen’. De projecten werken met verschillende soorten persoonlijke gegevens als gevolg van de aard van de diensten. Hieronder worden de twee werkwijzen apart uitgelegd.

Persoonsgegevens gasten stadswandelingen

Service Gilde Roermond heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via telefoon, mail of via het aanvraagformulier op deze website (www.servicegilderoermond.nl). De gegevens verstrekt u uit vrije wil en u geeft daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik om een wandeling te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:

 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Bedrijf/instelling
 • emailadres contactpersoon
 • Datum wandeling
 • Bijzonderheden wandeling
 • Aantal deelnemers
 • Starttijd wandeling

Persoonsgegevens cursisten ‘Leer mij Roermond kennen’

Service Gilde Roermond heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via telefoon, mail of via het aanvraagformulier op deze website (www.servicegilderoermond.nl). De gegevens verstrekt u uit vrije wil en u geeft daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik om de cursus te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:

 • Voornaam/Voorletters
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats

Persoonsgegevens deelnemer SamenSpraak

Service Gilde Roermond heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden verstrekt via het aanvraagformulier op de website https://match.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/samenspraak-roermond/deelnemer. De gegevens geeft u aan Service Gilde Roermond uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een match met een taalondersteuner te organiseren.

Persoonsgegevens Taalcoach SamenSpraak

Service Gilde Roermond heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden verstrekt via het aanvraagformulier op de website https://match.hetbegintmettaal.nl/aanmelden/samenspraak-roermond/vrijwilliger. De gegevens geeft u aan Service Gilde Roermond uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een match met een deelnemer te organiseren.

Hoe gaat Service Gilde Roermond met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden in principe eenmalig gebruikt om u in contact te brengen met een van de vrijwilligers. Als dat contact eenmaal is ontstaan maakt Service Gilde Roermond verder geen gebruik meer van gegevens. Service Gilde Roermond heeft het beleid om deze na voltooiing van de dienstverlening door de vrijwilliger te wissen. Zodoende worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is. Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden. De enige plek waar uw gegevens terechtkomen is bij uw stadsgids respectievelijk de coördinator van de cursus ‘Leer mij Roermond kennen’.

Wat doet Service Gilde Roermond met de bezoeken aan haar website? Op de website van Service Gilde Roermond worden geen automatische bezoekgegevens bijgehouden zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. De enige informatie die Service Gilde Roermond gebruikt is wat u zelf aan informatie heeft gegeven.

Uw rechten als gast van Service Gilde Roermond

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarom altijd verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van Service Gilde Roermond met als e-mailadres secretaris@servicegilderoermond.nl. Service Gilde Roermond zal zo snel mogelijk, maar binnen een kalendermaand op uw verzoek reageren. Verzoeken dienen niet te lang na het uitvoeren van de dienst te worden gedaan omdat het beleid erop is gericht om binnen drie maanden dan wel vierentwintig maanden na voltooiing van de dienst de betrokken gegevens te wissen. Service Gilde Roermond is als volgt te bereiken:

Postadres: p/a Munsterstraat 61 | 6041 GA  ROERMOND
E-mailadres: secretaris@servicegilderoermond.nl
Mobiel: 06 12 74 59 83
Dit beleid kan altijd onderwerp zijn van updates.